Düğün Yardımcısı Uluslararası aile cüzdanı

Uluslararası aile cüzdanı nedir ?

Uluslararası Aile Cüzdanı, bir aileyi oluşturan eş ve çocukların kimlik bilgilerini kapsayan ve kişilerin uyruğunu kanıtlayan çok dilli resmi belgedir. Uluslararası aile cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Uluslararası aile cüzdanlarının şekil ve içeriği İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

Uluslararası aile cüzdanı evlenme sırasında eşlere verilir. Evlenme sonrasında yerleşim yerinin mahalle veya köy muhtarınca ya da çalışılan resmi daire veya kurum amiri tarafından onaylanan uluslararası aile cüzdanı talep belgesi ile anılan belgedeki fotoğrafların aynısı birer adet fotoğrafla müracaat edilmesi halinde; yurt içinde ikamet edilen yerin nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliklerimizce düzenlenerek eşlerden birine veya resmi vekiline imza karşılığında verilir.

Uluslararası aile cüzdanı hangi hallerde düzenlenir?

Uluslararası aile cüzdanı; evlenme, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması, kayıp olması, çalınması ve yıpranması hallerinde düzenlenir.

Uluslararası aile cüzdanları kim tarafından verilir?

Evlenen her çifte, evlendirme işlemi ile görevli memur tarafından uluslararası aile cüzdanı verilir.

Evli olduğu halde uluslararası aile cüzdanı almamış olanlara ise istekleri üzerine nüfus müdürlüklerince verilir. Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanı almamış olanlara müracaatları üzerine uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

Uluslararası aile cüzdanı istemi yurt dışında konsolosluklarımıza yapılmış ise; nüfusa kayıtlı olunan nüfus müdürlüğünden getirtilen nüfus kayıt örneğine göre uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

Eşlerden birinin talebi halinde, kendilerinin veya aile fertlerinin kişisel durumlarında meydana gelen değişiklikleri bu cüzdana işletmekle, nüfus müdürlükleri de işlemek ve gerekli açıklamaları yapmakla görevlidirler.

Uluslararası aile cüzdanının şekil ve kapsamının belirlenmesi yetkisi hangi mercidedir ?

Uluslararası Aile Cüzdanları, İçişleri Bakanlığınca tespit edilen şekil, ebat ve örneğine uygun olarak Maliye Bakanlığınca bastırılır ve İç İşleri ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde nüfus idareleri ve başkonsolosluklara dağıtılır.

Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenleme Nedenleri

  • Evlenme,
  • Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanının alınmamış olması,
  • Türk vatandaşlığının kazanılması,
  • Uluslararası aile cüzdanının kaybolması ya da yıpranması.